מאסטרטגיה, פיתוח עסקי, שיווק ומיתוג- ועד למכירות וצמיחה

This Site is Under Business Development…

אנחנו עובדים על השורה התחתונה...

0

50

100

בשורה התחתונה - שירותינו כוללים:

| פיתוח עסקי וארגוני ואסטרטגיות צמיחה |

| פיתוח מוצרים, שירותים, קהלים, שווקים |

| אסטרטגיה עסקית, מודל עסקי |

| אסטרטגיית מיתוג, מיצוב, בידול תחרותי |

| אסטרטגיה שיווקית, פרסום דיגיטלי, תוכנית שיווק |

| שיפור תהליכי מכירות, ייעול מכירה והמרה, רווחיות |

| ניהול, שירות, שימור לקוחות |

| תפעול, הפצה, זכיינות |

 

| Strategy, Marketing, Branding, Business  Development |

| אבחון, מחקר, תכנון, אפיון, ייעוץ, ליווי, יישום, הטמעה, הדרכה, מיקור חוץ |

| סדנאות מקצועיות ארגוניות |

| ערן רותם עמיר קרן |